Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Historia

En kort historia om ASME

"Föreningens historia hjälper till att avslöja konturerna och konsekvenser av en komplex teknisk information och process system. Men förutom maskiner, så har de också skapat ett virrvarr av sammankopplade institutioner för att översätta teknisk kunskap i industriell praktik, och som kan ha varit en av landets mest framgångsrika uppfinningar. " - Bruce Sinclair, USA historiker, A Centennial historia American Society of Mechanical Engineers

I begynnelsen

ASME grundades 1880 av framstående maskiningenjörer under ledning ng av Alexander Lyman Holley (1832-1882), Henry Rossiter Worthington (1817-1880) och John Edson Sweet (1832-1916). Holley var ordförande för det första mötet, som hölls i New York redaktioner i den amerikanska Verkstadsmekaniker den 16 februari med trettio närvarande. Den 7 april en formell organisatorisk hölls på Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, med omkring åttio ingenjörer-industrin, lärare, teknisk journalister, designers, skeppsbyggare, militära ingenjörer och uppfinnare.
Den senare hälften av 1900 talet bevittnade man den utbredning av inrättandet av skolor och institutioner inom verkstadsindustrin. Ingenjörer på den tiden kunde enkelt flyttas mellan det civila, industri-, mekanisk-och gruvteknik. Många grupper skulle försöka skapa egna organisationer specialiserade professionell kunskap. Men för maskiningenjörer så var det ingen som var tillräckligt hängiven att bearbeta, elproduktion och industriprocesser, till en grad som kan projicera en bredare nationell eller internationell roll för att påskynda teknisk kunskap och systematiskt underlättandet av ett flöde av information från forskning till praktisk tillämpning.
Institutionen Chartered Mechanical Engineers, hade med framgång etablerat i England, 33 år tidigare 1847. I USA hade American Society of Civil Engineers varit aktiv sedan 1852, och American Institute of Mining Engineers hade organiserats 1871. Holley hade varit vice ordförande i en och ordförande för den andra.
Maskinskötare praktiseras inom branscher som järnväg transport, verktygsmaskiner, ståltillverkning och pumpning. Under 1880 fanns 85 ingenjörer högskolor i USA, de flesta erbjuder en fullständig maskintekniks läroplan med graden av maskiningenjör.
Det första årliga mötet hölls i början av november 1880. Robert H. Thurston, professor i maskinteknik på Stevens Institute och senare Cornell, var den första ordföranden. Thurston hade infört den första modellen av maskinteknik i läroplanen och laboratoriumen.
Ångkraften drev fram den teknik som fanns för den tiden: lokomotiv, fartyg, gruv- och fabriksmaskiner. Corliss motorn och Babcock & Wilcox vattenrörspannan var i sin storhetstid. Den första riktiga amerikanska centrala kraftstationen- Thomas Edison Pearl Street Station i New York City blev verklighet i en tid präglad av stora elbolag 1882. På inre förbränning, var inte långt från tillämpning. Konglomerat som US Steel bildades. Industriella forskningslaboratorier, som de på General Electric, du Pont, och Eastman Kodak ökade i antal.

I början 1900 talet

ASME bildar forskning omkring år 1909, på områden som ångtabeller, egenskaper hos gaser, egenskaper av metaller, effekten av temperaturen på hållfasthetslära och vätsketryck etc.
Sedan starten har ASME lett i utvecklingen av tekniska standarder, med början av gängor och nu uppgår de till mer än 600. Föreningen är mest känd, men för att förbättra säkerheten för utrustning, särskilt ångpannor. Från 1870 till 1910, minst 10.000 pannan explosioner i Nordamerika kunde man registrera. Från 1910 sjönk det till 1.300 till 1.400 per år. Vissa var spektakulära olyckor som väckte allmänt intresse med korrigerande åtgärder. En pannakommitté bildades 1911 som ledde till pannan kod som publiceras i 1914-1915 och kom senare att ingå i lagstiftningen i de flesta amerikanska stater och territorier och kanadensiska provinser.
Sedan 1930, femtio år efter att ASME grundades hade bolaget vuxit till 20.000 medlemmar, även om dess inflytande på amerikanska arbetare är långt större. Precis som på artonhundratalet när järnvägen skapade städer längs dess vägar, dess samverkande tidtabeller ledde till upprättandet av de nya tidszonerna. Nittonhundratalets ASME ledare, såsom Henry Robinson Towne, Fredrik W. Taylor, Frederick Halsey, Henry L. Gantt, James M. Dodge, och Frank och Lillian Gilbreth, pionjär inom skötselinstruktioner som gav världen reformer och innovationer på arbetsintensiva standarder. Precisionsbearbetning, massproduktion och kommersiella transporter öppnade nationen och sedan världen till amerikanska företag.
Mångfalden av verkstadsindustri kan ses i ASME:s 36 stycken tekniska områden (plus en underavdelning) och 3 institut. Dagens struktur av tekniska avdelningar bildades 1920, då åtta grundades: Aerospace, bränslen, Management, Material, Materials Handling Engineering, Power, Production Engineer och järnvägstransporter. Ytterligare två låg till nästa år: förbränningsmotor och textilindustrier. Det senaste tillskottet är informationslagring och bearbetningssystem (juni 1996).

För närvarande

Idag är ASME en världsomspännande Engineering Society fokuserat på tekniska, utbildnings-och forskningsfrågor. De har 125.000 medlemmar och bedriver en av världens största tekniska förlagsverksamhet, innehar cirka 30 tekniska konferenser och 200 yrkesinriktade kurser för utveckling varje år och sätter många industri-och tillverkningsstandarder.

En kort historia om ASTM

1898 ASTM Grundas i Philadelphia.

1901 Första standarden för järnvägsräls

1910 Först publiceringen av ASTM Book of Standards.
Cement och Petroleum Committéen grundas.

1928 Gummi kommitéen utarbetar standard för testning av gummi inom bilindustrin.

1938 Oförstörande provnings kommitté utformar ny röntgen metod för testning. Först användes det för flygplanstillverkningen.

1942 ASTM introducerar nödlägesstandarder för att stödja andra världskriget.

1950 ASTM standarder för byggnader och koder för konstruktioner fick en betydande roll för städer i efterkrigstider.

1962 Seattle's Space Needle, byggdes för 1962 världsutställning,
framtidens stålkonstruktioner byggs enligt ASTM standarder.

1970 ASTM kommittéer för jord, vatten och luftkvalitet fick banbrytande mark för miljöstandarder.

1978 ASTM standarder är väldigt utbredda och används mycket under 1970-talet för konsumentprodukter såsom skidor och skidutrustning.

1981 ASTM öppnar European standards distribution center.

1995 Internetbaserad Electronics Standards Development Forums tillhandahåller global access till ASTM standarder utvecklingsprocess.

2001 ASTM ändrar namn till ASTM International för att reflektera global medverkan i ASTM för dess utbredning och användning över hela världen.

2003 ASTM etablerar nytt student medlemskap för att expandera medvetenheten för standarder på universitetsnivå.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar