Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Grundämnen

Svenska Engelska Symbol

Aktinium Actinium Ac
Aluminium Aluminium Al
Americium Americium Am
Antimon Antimony Sb
Argon Argon Ar
Arsenik Arsenic As
Astat Astatine At
Barium Barium Ba
Berkelium Berkelium Bk
Beryllium Beryllium Be
Bly Lead PB
Bor Boron B
Brom Bromine Br
Californium Californium Cf
Cerium Cerium Ce
Cesium Cesium Cs
Curium Curium Cm
Dysprosium Dysprosium Dy
Einsteinium Einsteinium Es
Erbium Erbium Er
Europium Europium Eu
Fermium Fermium Fm
Fluor Fluorine F
Fosfor Phosphorus P
Francium Francium Fr
Gadolinium Gadolinium Gd
Gallium Gallium Ga
Germanium Germanium Ge
Guld Gold Au
Hafnium Hafnium Hf
Helium Helium He
Holmium Holmium Ho
Indium Indium In
Iridium Iridium Ir
Jod Iodine I
Järn Iron Fe
Kadmium Cadmium Cd
Kalcium Calcium Ca
Kalium Potassium K
Kisel Silicon Si
Klor Chlorine CI
Kobolt Cobolt Co
Kol Carbon C
Koppar Copper Cu
Krom Chronium Cr
Krypton Krypton Kr
Kvicksilver Mercury Hg
Kvave Nitrogen N
Lantan Lanthanum La
Lawrencium Lawrencium Lr
Litium Lithium Li
Lutetium Lutecium Lu
Magnesium Magnesium Mg
Mangan Manganese Mn
Mendelevium Mendelevium Md
Molybden Molybdenum Mo
Natrium Sodium Na
Neodym Neodymium Nd
Neon Neon Ne
Neptunium Neptunium Np
Nickel Nickel Ni
Niob Niobium Nb
Nobelium Nobelium No
Osmium Osmium Os
Palladium Palladium Pd
Platina Platinum Pt
Plutonium Plutonium Pu
Polonium Polonium Po
Praseodym Praseodymium Pr
Prometium Promethium Pm
Protaktinium Protactinium Pa
Radium Radium Ra
Radon Radon Rn
Rhenium Rhenium Re
Rodium Rhodium Rh
Rubidium Rubidium Rb
Rutenium Ruthenium Ru
Samarium Samarium Sm
Selen Selenium Se
Silver Silver Ag
Skandium Scandium Sc
Strontium Strontium Sr
Svavel Sulphur S
Syre Oxygen 0
Tallium Thallium TI
Tantal Tantalum Ta
Teknetium Technetium Tc
Tellur Tellurium Te
Tenn Tin Sn
Terbium Terbium Tb
Titan Titanium Ti
Torium Thorium Th
Tulium Thulium Tm
Uran Uranium U
Vanadin Vanadium V
Vismut Bismuth Bi
Volfram Tungsten W
Väte Hydrogen H
Xenon Xenon Xe
Ytterbium Ytterbium Yb
Yttrium Yttrium Y
Zink Zinc Zn
Zirkonium Zirconium Zr

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar