Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Kolstål för Rör, Rördelar och Flänsar

Allmän information Stål

Rent järn är mjukt men genom tillsats av olika legeringsämnen kan
egenskaperna påverkas.
Med stål anses rent järn som legerats med andra ämnen.
Dessa ämnen tillsatts vid stålverk och gjuterier i form av ferrolegeringar
(innehåller ett eller flera av dessa ämnen i avsedd mängd).

Stålets viktigaste legeringsämne är kol. Stål har i regel kontrollerad
sammansättning.
Små förändringar i sammansättningen och värmebehandling påverkar
starkt stålets egenskaper.
Två stål med samma sammansättning kan ha olika egenskaper,
beroende på stålens struktur.
Man skiljer mellan kolstål och legerat stål, mellan vilka gränsen inte
är helt skarp.

Läs även mer om olika materialsorter och produkter på länkar enligt nedan:

http://www.nordicpipe.se/ror-0

http://www.nordicpipe.se/ordlista-stal-svenska

http://www.nordicpipe.se/stalframstallning

Kolstål
Kolstål innehåller, förutom kol, små halter av legeringsämnena kisel,
aluminium, mangan, fosfor och svavel.
De två sistnämnda är föroreningar. Mangan förhindrar svavlets skadliga
inverkan.
Stål som stelnar med blåsbildning kallas otätat stål. Kisel tillsätts för att få
stål fritt från blåsor vid stelnandet, s.k. tätat stål. Vid låga temperaturer,
under noll grader C, krävs aluminiumtätat stål.

Legerat stål
Genom tillsats av avgörande mängder legeringsämnen erhålls stål för mer
kvalificerade ändarmål.
I legerat stål ingår, förutom de i kolstål förekommande legeringsämnena,
avgörande mängder av något eller några av legeringsmetallerna krom,
nickel, volfram, vanadin, molybden, titan m.fl.
Legerat stål kallas även för specialstål.

Värmebehandling
Värmebehandling ger stål en viss önskad struktur och därmed
sammanhängande fysiska egenskaper.

Värmebehandlingarna kan indelas i två grupper, glödgning (kornens form
och storlek ändras men kristalltyperna består) eller härdning
(nya kristalltyper bildas).

Avspänningsglödgning utförs för att få bort skadliga spänningar efter
bearbetning av materialet (t.ex. efter kallbearbetning, smidning mm).

Med normalisering avses en glödning som gör att ett grovkornigt material
med låg hållfasthet får en finkornig struktur med hög hållfasthet.

Mjukglödgning gör stålet mjukt för bearbetning med skärande verktyg samt
lämpligt för härdning.

Vid härdning bör upphettningen ske jämnt och likformigt.
Då stålet är genomvarmt, förs det ner i en kylvätska, varvid även
avkylningen måste ske likformigt.

Genom anlöpning (upphettning) avser man att minska hårdheten samt
öka slaghållfastheten.

Med seghärdning, härdning med anlöpning, erhålls hög sträckgräns,
något minskad tänjbarhet men hög slagtålighet och utmattningsgräns.

Sätthärdning (cementering) ger åt ett mjukt och segt stål, med låg kolhalt,
en hård och slitstark yta.

Aducering
Aducering är långvarig upphettning av gjutna föremål i en sluten ugn utan
lufttillträde.
Genom detta förfarande får gjutjärn stålets egenskaper.
Aducergods har högre hållfasthet, särskilt större seghet, än vanligt gjutgods.

Handelsstål
Handelsstål, även benämnda allmänna konstruktionsstål, är
huvudsakligen kolstål.
De är enkla i sin sammansättning med låga halter av kol och mangan.
Dessa stål är svetsbara och har begränsad hållfasthet.
För vissa områden är handelsstålen underkastade säkerhetskrav som
fastställs av statliga myndigheter.

Tryckkärlsstål
Tryckkärlsstål kan vara kolstål eller legerade stål.
För tryckkarlsstålen gäller betydligt högre säkerhetskrav, än på
handelsstålen, vilket har medfört en omfattande kontroll av dessa stål.
Kraven gäller främst hållfasthet och seghet vid låga temperaturer, vid
rumstemperatur eller vid förhöjda temperaturer samt svetsbarhet i
kombination med säkerhetskrav, fastställda av statliga myndigheter.
Myndighetskraven kan variera beroende på användningsändamålet.

Lågtemperaturstål
Då produkter skall användas vid lägre materialtemperaturer än 0°C bör
man välja speciella lågtemperaturstål.
Lågtemperaturstålen är tryckkärlsstål med finkornig struktur.
Exempel på lågtemperaturstål är TT-materialet (Tief Temperatur) enligt
DIN normer.
Detta material finns i normaliserat (N) eller seghärdat (V) utförande.
I Sverige regleras användningen av P215NL och P255QL,
(tidigare TT St 35N och TTSt35V) av SS-EN 10216-4.
Högsta användningstemperatur är +150°C.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar