Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Materialflödet

Ankomstkontroll
Antal kollin räknas och jämnförs mot fraktsedel.
Eventuella transportskador noteras på fraktsedeln innan påskrift.
Allt inkommande material placeras i röd ruta. D.v.s. ej granskat eller
godkänt material.

Kvantitetskontroll
När godset ankommer till vårt lager packas det upp och räknas.

Kvalitetskontroll
Materialkvaliteten som står stämplad på materialet jämnförs mot
beställningen, följesedeln och det bifogade materialcertifikat.

Dimensionskontroll
En okulärkontroll av materialet görs.
Vid eventuella tveksamheter kontrolleras mått mot gällande standards.
Vid tillverkning av speciella produkter mäts produkten mot erhållen ritning
eller inköpsunderlag.

Normkontroll
Erforderliga underlag för att bedöma normen plockas fram och ligger framme
för att underlätta och säkerställa certifikatkontrollen.

Certifikatkontroll
Materialcertifikaten granskas mot gällande norm.
Material som inte uppfyller normkraven i Sverige och enligt PED direktivet
lyfts ut och läggs i en så kallad röd ruta med egen avspärrning – granskat
men inte godkänt material.
Detta för att materialet inte skall blandas ihop med övrigt godkänt material.
Ifall oförstörande provning har varit föremål på produkten bifogas detta
test/godkännande från 3.e partsleverantör materialcertifikatet.

Märkningskontroll
Materialet märks enligt kontraktsrelaterade handlingar.
Vissa kunder vill få materialet färgmärkt, inringade charge.-nr, stämplade
PIN koder, ritningsnummer, positions.-nr på inköpsordern samt märkt med
eventuella utförda NDT/OFP tjänster.

Packningskontroll
Material packas enligt de önskemål som kunden har.
Varje pall kan märkas med eget artikel.-nr, kundens order.-nr, projekt.-nr,
positions.-nr, isometri.-nr/ritnings.-nr, godsmärke, projektplats, mottagande
leverantör såsom rörentreprenör o.dyl.

Material packas på ett betryggande sätt.
Rör bandas/buntas ihop med band som inte påverkar materialet för korrision
o.dyl.

Rör kan förses med lock om kunden så önskar.
Träklossar/strön läggs under rör för att underlätta och säkerställa lossning.

Hänsyn tas till att tunnväggiga rör kan bli ovala om det lastas gods uppe
på rör.
Rostfritt material lastas så att det inte kan komma i kontakt med svart material
eller lastbilens eventuella flakkomponenter.
För rördelar med speialla krav såsom syrgasavfettning tas extra stor hänsyn
så att materialets emballage inte går sönder och den utförda tilläggstjänsten
inte behöver göras om igen.

Dokumentation
All dokumentation bifogas godset.
En del kunder får en komplett materialcertifikatpärm på alla levererade delar.
Detta för att underlätta och säkerställa vår kunds slutdokumentation mot
deras kund.

Eventuella övriga tester bifogas.
T.ex. ringutvidgningsprovning, magnetpulverprovning, penetrantprovning,
röntgen, provtryckningsintyg, ompackningsintyg av ventiler o.s.v.

Beställning/kundorder
Beställningen från kund granskas och gås igenom innan den skrivs in i vårt
datasystem.

Rätt produkt väljs med tillhörande artikel.-nr.
I de fall artikel.-nr inte finns så skapas detta.
Spårbarheten säkerställs mot inköpsorder.-nr, order.-nr, artikel.-nr, beställning
till leverantör, följesedel, kvantitet, kvalitet, norm, märkning,
materialcertifikat/charge.-nr samt övrig dokumentation.

Tekniska underlag/verktyg
Vi använder oss av en del teknsika hjälpmedel såsom:
- Tjockleksmätare
- Måttverktyg, skjutmått, micrometer, gängtolkar o.s.v
- Materialnormer, NGS, SMDS, SMS, ASTM, ASME, API,
SA accptance (TM.-nr)
DNV/Inspecta materialdatabas svensk version för material innan
PED direktivet trädde i kraft,
Inspecta materialdatabas PED direktivet, PMA Particular Material Appraisal,
harmoniserade material för PED direktivet så kallade EN-material,
TüV AD 2000 Code samt EAM European Approval for Materials.

  • Måtttabeller ASTM, DIN, ISO, Metrisk, SMS, SSG o.s.v.
  • Färgkodstabeller
  • 10 gruppens krav på ASTM material
  • Kärnkraftsföretagens tekniska underlag

Projektindelning
Kundens önskemål om projektpackning av delar enligt inköpsordern
säkerställs i alla avseenden.

Material packas och indelas i olika enheter beroende på vilken materialkvalitet
det är.
Rostfritt och svart material packas aldrig så att de kan komma i kontakt
med varandra.

Arkivering och spårbarhet i datasystem
Varje artikel kan spåras i vårt datasystem.
De olika sökbegrepp vi har för en artikel säkerställs genom att ett artikel.-nr
är upprättat.

Den information vi kan få ut av en speciall artikel är:
- Order.-nr från kund
- Vårt order.-nr
- Kundens referens
- Vår beställning till leverantör
- Leveransdatum
- Orderdatum
- Antal levererat
- Charge.-nr
- Materialcertifikat
- Kundens eventuella PIN-kodsnummer
- Kundens inköpskrav

Kvalitetsmanual
De kunder som önskar en kopia av vår kvalitetssäkringshandbok kan få den
tillsänd sig.
Där framgår ovanstående redogjorda punkter mer i detalj.
Vi håller för närvarande på och uppdaterar till ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
och AFS 2001:01. Ledningssytem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ritningar och tjockleksmätningar
Vi utför tjockleksmätningar enligt kundens önskemål.
Ritning på utförd tjockleksmätning bifogas godset och materialcertifikatet.
Ritningar kan skickas till önskat företag för beräkning innan leverans görs
om så är överenskommet.
I en del fall kommer ett ackrediterat organ och gör 3:e parts kontroll under
mätningen och kontrollen.

Leverantörsgranskning
I vår kvalitetssäkringshandbok lämnas mer detaljerad information om hur vi
bedömmer våra underleverantörer.
Varje tillverkare skrivs in i vårt system för att kontrolleras mot gällande krav.
Här noteras om de har ISO certifierat kvalitetssytem och vilken form samt
om de har intyg om att de är godkänd tillverkare för att tillverka rör eller delar
mot tryckkärlsdirektivet PED 97/23EC.

Pressure Equipment Directive 97/23/EC
Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera oss inom detta området.
Till vår hjälp har vi Inspectas materialdatabas som uppdateras kontinuerligt
samt internet med tillhörande hemsidor och framför allt en nära kontakt med
våra kunder med högt ställda krav inom detta segment.
Detta gör att vi hela tiden uppdaterar vårt ”know how”.

Följande tjänster kan utföras
• Lagerhållning kan ske hos oss
• Leverans kan ske efter avrop
• Projektpackning per isometri
• Färgmärkning efter erhållen färgkod
• Blästring av svarta rördelar
• Rör kan levereras med plastlock
• Charge.-nr kan inringas på rör & rördelar
• Materialcertifikat kan stämplas och godkännas hos oss av 3:e part
• Samtliga materialcertifikat kan sammanställas i projektpärm och sorteras
per produkt (certifikat levereras med godset)
• Alla delar kan märkas eller ingraveras med PIN-kodsnummer eller unikt
nummer för kunden.
• De delar som behövs per ritning kan packas på pall med ritningsnummer,
så montörer lätt kan starta montaget på plats
• Alla delar kan märkas med etikett som kan ha följande information:
benämning, godsmärke, charge.-nr, dimension, tjocklek och materialkvalitet

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar