Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Montagetillbehör

Skruvförband
En sammanfogning av två eller flera detaljer med hjälp av en tredje
detalj brukar kallas förband. Meningen med ett skruvförband är att
klämma ihop detaljer på ett sådant sätt att de inte glappar eller
glider även när de utsatts för yttre krafter.
För att skruvförband skall bli riktigt utförda är det viktigt att beakta
skruvtyp, hållfasthet, ytbehandling och förspänning.

Se gärna även under fliken produkter, MÜPRO.
Komplett program av upphängningar och montagedetaljer.
Eller klicka här för att komma direkt dit.

http://www.nordicpipe.se/muepro-rorupphangningar

Hållfasthet
Hållfasthet betecknar i dagligt tal ett föremåls egenskap att inte
brista eller formförändras.
Den tekniska hållfasthetsläran anger hur spänningar och
påkänningar beräknas vid givna yttre krafter samt hur dessa spänningar
påverkar materials formförändringar (sträckgräns) och brottgräns.
När det internationella måttenhets-systemet, infördes, valde man att
öka hållfasthetsfodringarna med c:a 2% för skruvar och muttrar och
därmed få jämna tal.
Därfor är det även enkelt att tillämpa äldre tabeller för
åtdragningsmoment och att använda äldre momentnycklar
graderade i kpm.

Sambanden är:
1 kpm = 10 Nm
1N = 0,1 kp
1 N/m m2 = 0,1 kp/mm2

Rörupphängningar
En rörledning skall vara monterad sa att den inte lossnar, skadas eller
ändrar läge i väsentlig grad på grund av sin egenvikt, temperaturvariationer,
skakningar, mediets rörelse eller andra påkänningar.
Rörupphängningar är konstruktionselement avsedda att hålla ett rörsystem
på plats.
Det finns fler typer av upphängningar såsom klammer, svep,
fjäderupphängningar, fixar och glidstöd.

Normer
Vid val av upphängningar för rörsystem måste man beakta gällande regler
och normer som t.ex. byggnadsbestämmelser, tryckkärlsbestämmelser,
regler för automatiska vattensprinkleranläggningar m.fl.
Dessutom finns branschstandards, bl.a. VVS-AMA
(Allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS-tekniska arbeten)
och SSG (Skogsindustriella standardiseringsgruppen).
Den sistnämnda har byggt upp en branschstandard för rör och rördelar inom
pappers- och cellulosaindustrin som bygger på ett system med
fast innerdiameter för varje anslutningsdimension.
Rörupphängningar benämns med "Dk" som anger största innermattet
eller rörets maximala yttermatt (Dy).

Dimensionering
Rörupphängningar väljs och placeras så att tillåtna belastningar i rörsystem
och anslutande utrustning inte överskrids. Belastningarna varierar för olika
typer av rörsystem och bör beräknas i varje enskilt fall.
Rörstödens avstånd varierar med rördimension, rörledningens vikt,
tillåtna materialpåkänningar, tillåten nedböjning mellan stöden och i vissa
fall punktbelastningar på stöden.

Sprutskydd / Säkerhetsskydd/Flänsskydd
Skyddet garanterar att allt läckage vid en eventuell läcka samlas upp och
kan ledas via dräneringsrör eller helt enkelt bara minimera sprutet så
människor inte kommer till skada när en flänspackning brister.
Finns som rostfriduk där sprutet finfördelas och droppar ner.
Flänsskydd finns som påsar man trär runt flänsparet, ventilen eller bälgen
och dras ihop med snöre.
Enklare varianter som plastband med klackar som nyper runt om flänsen
finns också. Dessa levereras på rulle.
Fördel kan vara att leda bort den farliga vätskan genom dräneringsrör
ner mot marken om det är stora ledningar och flöden på hög höjd där risk
finns för att personer som arbetar under kan få värskan på sig om påsen
blir fylld.
Kan även levereras med pH-indikering samt dräning.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar