Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Slang & Kompensatorer

Metallslang
Metallslang levereras utan omflätning alternativt med en eller två
omflätningar och kan användas vid extremt höga och låga temperaturer
(-200°C till +800°C), för vibrationsupptagning och som expansionslyror.
Dessutom tål den aggressiva medier. Extremt snabbt flöde är inte att
rekommendera i metallslang eftersom den veckade innertuben tillsammans
med flätan kan komma i egensvängning med utmattning och slangbrott
som följd.
Flöden över 3 m/s för vätskor och 55 m/s för gaser bör undvikas.
I veckade metallslangar är friktionsförluster och tryckfall större än i släta stålrör.
Anslutningarna argonsvetsas (TIG alternativt MIG) eller hårdlöds till slangen
beroende på tryck, temperatur, media samt material i anslutningen.
Anslutningarna finns i en mängd olika material, utföranden och tryckklasser.
Vi tar bara upp ett urval av dessa.

Teflonslang
PTFE-slang finns med veckad eller slät innertub och används där slangen
inte får avge någon smak eller lukt, för medier med hög kemisk aggressivitet
samt under svåra driftsförhållande som höga temperaturer eller cyklisk rörelse
under lång tid. Den veckade slangen används där man vill ha mycket god
böjlighet medan den släta slangen används där man vill ha laminärt flöde.
Kan levereras med elektriskt ledande innertub för antistatiska installationer.

Axialkompensatorer
En axialkompensator skall kompensera för olika typer av axiella rörelser
och vibrationer i ett rörsystem. Vid val av kompensator måste man beakta
tryck, temperatur, media och rörlängd mellan fasta inspänningar alternativt
ange slaglängd.
Dessutom måste man ta hänsyn till material i rör och anslutningar samt
gällande dimensioner.
Rörets expansion beror av materialet i rörledningen och dess
längdutvidgningskoefficient. Kompensatorn skall arbeta mellan två fixpunkter.
Fixpunkterna måste beräknas för att klara de krafter som utvecklats när röret
satts under tryck. Vid beräkningar av dessa bör man ta hänsyn till att en
kompensator under tryck är utsatt för reaktionskrafter som strävar att
förlänga eller förkorta kompensatorn. Till detta kommer kompensatorns
egenmotstånd.

Gummikompensatorer
Gummikompensatorer är en elastisk rörförbindning som används för
avvibrering och ljudborttagning i rörsystem. De tar upp termisk rörexpansion
och rörelser, i axiell, radiell och lateral riktning. Dessutom tar
gummikompensatorn bort Ijud och eventuella spänningar som byggts in
i rörsystemet.
Gummikompensatorn får inte tjäna som rörupphängning utan bör avlastas
med hjälp av separat rörlagring. Om det inte finns möjlighet att fixera rören
eller då det föreligger risk för tryckstötar skall längdbegränsare användas för
att avlasta fixpunkterna. Denna typ av kompensatorer används
bl. a. i kyl-, värme- och retursystem inom hydraulik.
Om kompensatorn riskerar att utsattas för strålningsvärme kan man välja
en kompensator med flamskyddshölje.
Vid val av kompensator måste man beakta att angivna temperatur-områden
avser gummimaterialet.
Ofta begränsas den kompletta enhetens temperaturområde av
materialet i anslutningarna.

Vävkompensatorer
Varje vävkompensator konstrueras individuellt beroende på vilka
förutsättningar som gäller. Det innebär att det inte finns restriktioner hur
kompensatorn kan se ut.
Denna typ av kompensator används framförallt där det finns heta
luftströmmar såsom i kraftverk, ångpannor, reningsanläggningar mm.
Vid konstruktionen bör man ta hänsyn till tryck, temperatur, fuktighet och
förekomsten av partiklar m.m.

Metallkompensatorer
Metallkompensatorer finns med eller utan innerrör och används för avvibrering
och upptagning av termisk rörexpansion samt upptagning av radiella eller
laterala rörelser i rörledningar och vid maskiner.
Om det inte finns möjligheter att fixera rören kan man t.ex. använda en
tryckbalanserad kompensator.
För att inte kompensatorn skall expandera över sin maximala rörelseförmaga
kan man montera dragstänger som begränsar rörelseförmågan.
Kallas även för kullänkkompensator.
Metallkompensatorerna levereras med svetsändar eller flänsade.
Förutom brons, stål och rostfritt stål kan kompensatorerna levereras i rostfria
specialstålsorter och högtemperaturstål samt högnickellegeringar såsom
Inconel, Incolloy m.fl.
Vid montering av metallkompensatorer måste man beakta att de ofta
skall förspännas. Rören måste styras upp i sidled.

Gummi & PTFE kvaliteter för gummikompensatorer

EPDM-Röd
Ethylenepropylene, Etenpropendieneterpolymer
Bra värmeresistans och lämplig för avloppsvatten, tryckluft(oljefri)
samt kemikalier.
Väderresistent och bra motstånd mot gaser.
Inte lämplig för olja och fetter.
temp: - 25° till +130°C

Perbunan® Nitril NBR-Gul
AcrylnitrileButadiene, Akrylnitrilbutadiengummi
Lämplig för lösningsmedel, fetter, oljor samt bränsle.
Inte lämplig för ånga och hetvatten.
Mycket slitstark
Temp: -20°C till +90°C

Perbunan® Nitril NBR-Vit
AcrylnitrileButadiene, Akrylnitrilbutadiengummi
Livsmedelskvalitet. Lämplig för juice, vin, öl, vatten, havsvatten och
media i pulver såsom mjöl o.dyl.
Temp: -20°C till +80°C

Hypalon® CSM-Grön
Chlorosulfanatedpolyethylene, Klorsulfonetengummi
Lämplig för baser, lut och syror.
Temp: -20°C till +90°C

Neoprene® CR-Grå
Chloroprene, Klorprengummi, Polyklorobutadiengummi
Lämplig för luer och industrivatten.
Väderresistent
Temp: -20°C till +70°C

Naturgummi NR-Ingen färgmärkning
Naturgummi, Isoprengummi
Lämplig för luter och vatten. (Inte dricksvatten)
Inte lämplig för olja och fetter.
Temp: -20°C till +70°C

Butyl® IIR-Röd-Blå
Butylgummi, Isobuten-isoprengummi
Lämplig för kemikalier, tryckluft(oljefri), avloppsvatten, vissa
hydrauloljor samt god värmeresistans.
Dricksvattenkvalitet enligt KTW.
Väderresistent
Temp: -25°C till +90°C

Butyl® IIR-D-Röd-Blå
Butylgummi, Isobuten-isoprengummi
Lämplig för kemikalier, tryckluft(oljefri), avloppsvatten, vissa
hydrauloljor samt god värmeresistans.
Väderresistent
Temp: -25°C till +150°C

Viton® FKM-Lila
Flourpolymer, Flourgummi
Lämplig för kemikalier, lösningsmedel, bensin och fotogen.
Mycket lämplig för höga temperaturer.
Inte lämplig för kloroder o.dyl.
Temp: -10°C till +180°C

PTFE, Teflon®-Ingen färg
Polytetraflourethylene, Polytetrafluoretylen
Mycket lämplig mot de flesta medior.
Inte lämplig för alkalisk metall i flytande form.
Väderresistent
Temp: -50°C till +230°C

SBR-Ingen färg
Styrenbutadiengummi
Mycket slitstark, hög elasticitet.
Inte lämplig för bensin & olja.
God köld tålighet
Temp: -55°C till +90°C

Q-Ingen färg
Silikongummi
Mycket slitstark, hög elasticitet.
Inte lämplig för bensin & olja.
Hydrolyskänslig
God köld tålighet och värmetålighet.
Hög väder och ozonbeständighet
Temp: -90°C till +250°C

Så här kan en beskrivning se ut för en kompensator:

4" Stålkompensator 1.4404 Flänsad 150# RF L=195mm
Expansion Joint type:
Drawing:
DESIGN VALUE
Nominal size: DN 100 (114,3mm)
Design Code: EN 13445, PED 97/23 EC, Category III, Module: H
Fluid group 1 - Dangerous
Design Pressure bar: 0/25 barg
Design Temperature: 20/280° C
Design Life time: 50 000 cycles
Media: Steam
Max external force: -
Max velocity: m/s
Axial movement mm: +65 - -65 mm
Angular movement deg: +0 - -0°
Lateral movement mm: +0 - -0 mm
Test Pressure: barg
Test Time: 10 min
Test Body: TÜV / Body.-no: 0045
Delivevery Length: 195 mm
Bellow element length mm: mm
End length 1. mm: mm
End length 2. mm: mm
End dimension mm: 4" 150#RF Flange ANSI B16.5
Bellows: EN 1.44404 (316L) 5 x 0,8 mm (1x8)
Flange: 1.4404/A182F316/316L
Welding Band: EN 1.4571 (316Ti) 13 x 1 mm
Spring rate axial: 2144,2 N/mm
Spring rate lateral: 8192,7 N/mm
Spring rate Angular: 407,1 Nm/°
Material certificate EN10204-3.1 on welding ends
and bellow.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar