Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Termoplaster

Plast
Ordet plast kommer från "plastic" och anspelar på att plastprodukter
oftast formas medan materialet befinner sig i ett plastiskt,
trögflytande tillstånd.
I plaster är grundämnet kol (C) en betydelsefull beståndsdel.
Plaster kan indelas i olika grupper. En indelningsgrund är de färdiga
plasternas förhållande vid formning eller annan bearbetning.
I enlighet med detta har vi indelat plasterna i termoplaster och härdplaster.

Termoplaster
Termoplaster mjuknar och förblir formbara vid höjd temperatur och efter
avsvalning tål dessa plaster förnyad uppvärmning utan att formbarheten
förändras. Vissa termoplaster, fluorplasterna, kan vid återanvändning få
försämrad kvalitet på granulatet.
Smältning och omformning av termoplasterna kan i princip upprepas hur
många gånger som helst. Normalt för plaster för tryckbärande ändamål
är att de enbart är tillverkade av nytt råmaterial. Genom inblandning av
olika fyllmedel kan karaktären hos termoplasterna förändras.
Till denna grupp har bl.a. ABS, PVC, C-PVC, PP, PE och PVDF.

ABS-plast
Är en sampolymer med olika mängd akrylnitril-, butadien- och
styren-monomer.
Den används till stor del i vardagsprodukter, som till exempel
hushållsredskap.
Men även till kåpor för kontorsmaskiner, telefoner, dammsugare och
instrumentpaneler och rörsystem.
ABS-plast har väldigt goda egenskaper så som låg vikt, god hållfasthet och
formbeständighet samt låg produktionskostnad.
ABS förekommer i en mängd olika kvaliteter med skiftande egenskaper
genom att de ingående komponenterna kan varieras på många olika sätt.
Materialet kännetecknas av bra slagseghet, ythårdhet och ytfinish.
ABS är normalt inte genomskinligt men vissa kvaliteter kan göras
genomskinliga. Akrylnitrilen förbättrar hållfastheten, kemikaliebeständigheten
samt ger mindre risk för spänningssprickbildning jämfört med
polystyren (PS). Slagsegheten är mycket bra även vid lägre temperaturer,
ner mot -30° C för vissa kvaliteter.
ABS är resistent mot syror, alkaliska lösningar, alkohol, fett, olja, saltlösningar,
mättade kolväten.
Däremot är materialet känsligt för koncentrerade mineralsyror, aromatiska
och klorerade kolväten, estrar, och ketoner.
Aceton är ett lösningsmedel för sampolymeren.
Vattenupptagningen är högre än för PS vilket innebär att de elektriska
egenskaperna försämras något.
På grund av butadienet är ABS känsligt för UV-ljus vilket gör materialet
olämpligt att användas utomhus. Då gulnar det, åldras och blir sprött.
Det kan förbättras genom lackering eller med inblandning av kimrök.
En variant för utomhusbruk är ASA där butadienet är utbytt mot ett akrylgummi.
ABS kan elektropläteras och förkromas.
Högsta användningstemperaturen är något högre än för PS.

PVC - Polyvinylklorid
PVC har utmärkt beständighet mot kemikalier.
Används t ex vid vattenverk och simbassänger.
För vatten, fett, olja, bensin m.m.
Åldringsbeständighet och de mekaniska egenskaperna är goda.
Hållfastheten och styvheten avtar med ökad temperatur.
Maximal temperatur för användning i rörsystem är + 60°C.
Låg slagseghet vid temperaturer under + 5°C, spröd under 0°C.
Produkterna levereras med grå färg (RAL 7011). Enkel sammanfogning
genom limning eller gängning.
Brännbarhet: brinner med starkt sotande flamma, som är grön i kanten.
Vit rök som luktar saltsyra (självslocknande).

C-PVC
Efterklorerad PVC som tål högre temperaturer (maximalt + 100°C)
och högre tryck vid ökad temperatur samt har bättre resistens mot vissa
kemikalier än PVC.
För vatten, fett, olja, bensin, syror, baser, avjoniserat vatten m.m.
Produkterna har ljusare grå färg än PVC.
Sammanfogas med speciallim avsett för C-PVC eller gängning.
Brännbarhet: se PVC.

PP - Polypropen
Den kemiska beständigheten är generellt bättre än för PVC.
De mekaniska egenskaperna är mycket bra. Hållfastheten,
elastitetsmodulen och hårdheten avtar med stigande temperatur medan
brottöjningen och slagsegheten ökar.
PP har en expansion vid förhöjd temperatur som är dubbelt så stor
som hos PVC.
Kan användas för syror, lut, svaga lösningsmedel, vatten m.m.
PP uppvisar viss sprödhet under 0°C.
Maximal temperatur + 80°C.
PP bryts ner av UV-ljus och oxidation och bör skyddas mot långvarig
intensiv solbestrålning.
Produkterna levereras i ljusgrå färg (RAL 7032).
Sammanfogas genom muff- eller stumsvetsning.
Brännbarhet: Brinner med en klar men inte sotande flamma,
blå i kärnan och gul i toppen. Droppar och luktar olja/vax
(inte självslocknande)
.
PE - Polyeten
Materialet finns i två olika grader, PEH (High Density) och PEM (Medium).
PE-materialet är segt och har god beständighet mot nötning men är känsligt
för spänningskorrosion och mekanisk åverkan.
Sprödhet uppträder först vid - 40°C. Maximal temperatur + 80°C.
PE är UV-beständigt och färgen på produkterna är svart.
Sammanfogas med stum- eller elektrosvetsning.
Brännbarhet: brinner med en klar men inte sotande flamma,
blå i kärnan och gul i toppen. Droppar och luktar stearin (inte självslocknande).

PVDF Polyvinyldifluorid
Materialet har utmärkta kemiska och termiska egenskaper.
Dessutom är de termoplastiska och mekaniska egenskaperna goda.
PVDF är den fluorplast som har den högsta hållfastheten, sträckspänningen
och elastitetsmodulen.
Kallflytningen är förhållandevis låg medan nötningshållfastheten är mycket hög.
Tål temperaturer upp till + 140°C. Sammanfogas med muff- eller
stumsvetsning.
Brännbarhet: gnistrar vid antändning och brinner med en gulblek låga som
avger en frän lukt.

PTFE - Polytetrafluoretylen, Teflon ®
PTFE eller TFE säljs under en mängd olika varunamn som anger
råvarufabrikantens inregistrerade varumärke för PTFE såsom Teflon,
Fluon, Hostaflon, Halon och Algaflon.
Materialet är en termoplastisk harts med vaxaktig yta. Ingen plast eller
fluorpolymer överträffar PTFE i värmestabilitet.
Deformation inträffar först vid + 204°C.
Användningstemperaturen ligger mellan - 200°C och + 260/+ 280°C
under måttlig belastning.
Flexibiliteten och de elastiska egenskaperna är goda även vid låga
temperaturer.
Värmeledningsförmågan är så gott som oberoende av temperaturen och
förbättras ytterligare genom att man blandar in olika tillsatser.
PTFE är en god isolator. Materialet har många utmärkta egenskaper men
inte någon utpräglad smältpunkt eller smältområde (intar gel tillstånd)
vilket gör att det ställs särskilda krav vid bearbetning.
Genom utveckling av FEP erhölls ett material med mer termoplastiska
egenskaper men med sämre temperaturbeständighet.
Det nyaste "teflon-materialet" är PFA vilket har en högre termisk
stabilitet än PTFE och FEP. Dessa material är exklusiva med avseende
på temperaturtålighet och överträffar samtliga andra plaster i fråga om
kemikaliebeständighet.
Åldringsbeständigheten är utmärkt. Låg friktionskoefficient, färgen är vit.

Tekniska fakta

Material PVC
Dim. område 6-400
Förbindn.teknik Lim
Temp.område, max +60°C
Beständighet Baser, Syra, Vatten
Ej beständig Lösn.medel
Densitet (g/cm3) 1,38
Draghallfasthet 50 (MPa)
Brottöjning 50 (%)
E-modul 2400 (N/mm)
Längdutvidgning (mm/m xC) 0,08

Material C-PVC
Dim. område 16-160
Förbindn.teknik Lim
Temp.område, max +100°C
Beständighet Baser, Syra, Vatten
Ej beständig Lösn.medel
Densitet (g/cm3) 2,52
Draghallfasthet 54 (MPa)
Brottöjning 10 (%)
E-modul 3400 (N/mm)
Längdutvidgning (mm/m xC) 0,07

Material PP
Dim. område 20-315
Förbindn.teknik Svets
Temp.område, max +80°C
Beständighet Baser, Syra, Vatten
Ej beständig Lösn.medel, Oxiderande syror, Halogener
Densitet (g/cm3) 0,91
Draghallfasthet 41(MPa)
Brottöjning 800(%)
E-modul 1200 (N/mm)
Längdutvidgning (mm/m xC) 0,15

Material PEH
Dim. område 20-630
Förbindn.teknik Svets
Temp.område, max +80°C
Beständighet Baser, Syra, Vatten
Ej beständig Oxiderande syror, Halogener
Densitet (g/cm3) 0,95
Draghallfasthet 35 (MPa)
Brottöjning >800 (%)
E-modul 900 (N/mm)
Längdutvidgning (mm/m xC) 0,20

Material PVDF
Dim. område 20-160
Förbindn.teknik Svets
Temp.område, max +140°C
Beständighet Höga konc. av syra, lösningsmedel
Ej beständig Starka baser
Densitet (g/cm3) 1,78
Draghallfasthet 57,5 (MPa)
Brottöjning 20-30 (%)
E-modul 1800-2100 (N/mm)
Längdutvidgning (mm/m xC) 0,12

Fler typer av termoplaster

Olefinplaster
Vinylplaster
Vinylacetatplast (PVAC)
Vinylidenkloridplast (PVDC)
Polystyren (PS)
Termoplastpolyester (TPES, Hytrel ®)
SAN-plast
Akrylplaster
Polymetylakrylat (PMMA, Plexiglas)
Polyoximetylen (POM, Acetal, Delrin)
Polyamid (PA, Nylon ®)
Polyetentereftalat (PET)
Polykarbonat (PC)
Polyuretanplast (PUR)
Tvärbunden Polyeten (XLPE)
Modifierad fenyloxenplast (PPO/SB)
Sulfonplaster
Polyfenylensulfid (PPS)
Aryleterketonplaster
LC-plaster
Cellulosaplaster
Stärkelsebaserade plaster

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar